Pravila privatnosti

Ovo je glavno pravilo o privatnosti za Universal media doo. Sarajevo, kao i za određene usluge koje se pružaju na ovim i drugim internet stranicama i aplikacijama.
Universal media doo. Sarajevo sarađuje sa mnogim kompanijama, uključujući i provajdere podataka, oglašivače i izdavače, radi mjerenja efektivnosti i dosega sadržaja koji se gleda ili sluša na internetu ili radio satnicama, bez obzira na to koju vrstu uređaja ljudi koriste kako bi to uradili. Na primjer, mi pomažemo oglašivačima da bolje razumiju efekte kampanja na javnost putem TV-a, radija, kompjutera i mobilnih uređaja.
Ova pravila se odnose na sve podatke prikupljene o vama od strane kompanije Universal media doo. Sarajevo, bez obzira na to na koji način se prikupljaju i čuvaju, i opisuje, između ostalog, vrste informacija koje se o vama prikupljaju kada učestvujete u istraživanju tržišta, kako te informacije mogu da se koriste i kada smiju da se otkrivaju, kako možete da kontrolišete upotrebu i otkrivanje vaših podataka, i kako se vaši podaci štite.
U ovim Pravilima Privatnosti, diskutovaćemo o sljedećim temama, ali i o mnogim drugim:
1. Koje podatke prikupljamo
2. Kako prikupljamo i koristimo podatke
3. Podacima koji se tiču oglašavanja koje je zasnovano na interesovanjima
4. Koje podatke dajemo trećim licima
5. Kako možete da promijenite ili kontrolišete šta se prikuplja
6. Podatke o korisnicima van EU
7. Kako ova Pravila o Privatnosti mogu da se promijene
8. Druge korisne informacije o vašoj privatnosti
9. Kako možete da kontaktirate kompaniju Universal media doo. Sarajevo u vezi sa pitanjima i  brigama koje možda imate.
Također, mogu da postoje druga pravila o privatnosti koja se odnose na određene usluge koje pružamo. Molimo vas da ih pročitate prilikom registrovanja ili pretplaćivanja na ove usluge na tim internet stranicama.

Mi u kompaniji Universal media doo. Sarajevo prikupljamo različite vrste podataka o svojim korisnicima iz 6 glavnih razloga:
1. Radi sprovođenja istraživanja i analiza, uključujući i ankete;
2. Radi sprovođenja određenih marketinških aktivnosti;
3. Kako bismo pomogli sebi pri monitoringu i poboljšanju usluga koje nudimo;
4. Kako bismo odgovorili na vaša pitanja, brige, ili zahtjeve dobijene putem korisničkog servisa;
5. Kako bismo komunicirali sa vama o vašem nalogu;
6. Ako imamo dozvolu korisnika, ili tamo gdje je to dozvoljeno zakonom, da bismo prodavali usluge.

3. Naši principi:

1. Pravilnom upotrebom bezbjednosnih tehnologija nastojimo da što bolje čuvamo vašu privatnost. To znači da:

2. Poštovaćemo vašu privatnost. Prikupljamo lične podatke, ako ste saglasni sa tim da primate oglase (bilo putem elektronske pošte, postova, SMS-a ili telefona) samo od nas i, ako se složite sa tim, od drugih organizacija koje smo pažljivo odabrali. Pobrinućemo se da bude jasno naznačeno kada možete da donosite ove odluke, imamo polja koja ćete obilježiti ako budete željeli da primate oglase, i možete da promijenite vašu odluku ako više ne budete htjeli da ih primate. Međutim, možda ćemo vam povremeno poslati e-mail kako bismo vas informisali ili poslali upit o vašem mišljenju na određenu temu.
3. Prikupljaćemo i koristiti pojedinačne podatke o korisnicima samo ako imamo vaše odobrenje ili ako budemo imali razumne poslovne razloge za to, kao što je prikupljanje dovoljno podataka radi sprovođenja anketa.
4. Bićemo otvoreni u našoj saradnji sa vama u vezi sa tim koje podatke o vama prikupljamo i kako namjeravamo da ih koristimo.
5. Upotrebljavaćemo lične podatke samo u one svrhe za koje su prvobitno prikupljeni, i osiguraćemo da budu bezbjedno obrisani.
6. Našim sajtovima je moguć pristup putem interneta. To znači da ljudi širom svijeta koji pristupaju našim internet stranicama mogu da vide vaš post na njima, kao što su, na primjer, komentari o nekom članku.
7. Ako mi ili naši server provajderi iznesu bilo koje podatke van Evropskog Ekonomskog Područja (EEA), to će biti učinjeno samo ako postoji relevantna zaštita (kako je navedeno u GDPR zakonu).

4. Koje podatke prikupljamo:

Universal media doo. Sarajevo može da prikuplja podatke o sadržaju koji je pregledan (npr. reklama, ili epizoda određenog programa), gdje je sadržaj pregledan (npr. na kojoj internet stranici ili na kojoj aplikaciji), kao i opšti podaci o uređaju na kom je sadržaj gledan (npr. tablet ili pametni telefon, reklamni identifikator, IP adresa, operativni sistem).
Podaci sa nekih od naših usluga se potom uklapaju sa podacima drugih kompanija koji bilježe podatke sopstvenih korisnika ili uopšteno prikupljaju podatke o potrošačima. Te druge kompanije daju Nielsen-u prikupljene ili prikrivene statistike o javnom mnijenju. Mi ne otkrivamo ovim trećim licima koji sadržaj su njihovi korisnici gledali, a Universal media doo. Sarajevo nikad ne saznaje identitete korisnika drugih kompanija.
Mi ne otkrivamo, niti pokušavamo da otkrijemo, identitete pojedinaca prilikom sprovođenja istraživanja tržišta.
Naša kompanija nasumično prezentuje kratke ankete korisnicima koji jesu ili nisu bili izloženi sadržajima naših klijenata. Odgovori su dobrovoljni. Ako korisnik odgovori na pitanja u anketi, taj odgovor se skladišti u bazi podataka. Ankete ne zahtjevaju niti sakupljaju direktno prepoznatljive podatke.
Prijavljivanje na kompanijski newsletter
Na internet stranici agencije ponuđen je elektronski kompanijski newsletter I&F McCann Grupe, koji sadrži novosti iz kompanije i agencija koje posluju u okviru I&F McCann Grupe, a na koji korisnici mogu dobrovoljno da se prijave ili odjave u svakom trenutku. I&F McCANN Grupa je holding agencija u koju spada i agencija Univrsal Media Sarajevo. Elektronska adresa korisnika će biti upotrebljena samo u tu svrhu, koja se tiče poslovanja kompanije I&F McCann Grupa. Ni elektronska adresa korisnika niti njegov identitet neće biti prodati, iznajmljeni, pozajmljeni ili otkriveni pojedincima niti organizacijama van I&F McCann Grupe, a ni provajderima koje koristimo za slanje ovih newsletter-a. Korisnici mogu da se odjave sa liste za slanje elektronskog newsletter-a u svakom trenutku prateći uputstva koja se nalaze na dnu svakog izdanja.
I&F McCann Grupa uglavnom koristi MailChimp provajdera usluga za slanje newsletter-a.

Prikupljeni Lični Podaci: elektronske adrese.
Mesto obrade: SAD – Pravila o Privatnosti 

Sistem elektronske pošte
Brojni od naših servisa i web sajtova omogućavaju da nam pošaljete poruku putem sistema elektronske pošte (e-pošta). Koristit ćemo informacije koje nam dostavite kako bismo odgovorili na vaše pitanje. Putem sistema elektronske pošte slaćemo vam samo opšte informacije. Ovom prilikom vas podsjećamo da sistemi elektronske pošte nisu uvijek siguran način komunikacije te da su ranjivi na presretanja komunikacije. Stoga predlažemo da ne šaljete osjetljive podatke o ličnosti putem e-pošte. U slučajevima kada biste trebali poslati osjetljive podatke i informacije poput vašeg bankovnog računa, broja kreditne kartice ili broja socijalnog osiguranja, bilo bi dobro da koristite alternativni način podnošenja tih podataka, poput sigurne internet stranice, ukoliko je to moguće.

5. Kako koristimo ove podatke?

Podatke koristimo kako bismo napravili razne uvide, izvještaje i analize, uključujući i sklop publike koja je pregledala određeni sadržaj, ili efektivnost advertajzing kampanje.
Universal media doo. Sarajevo također može da poboljša ili kalibrira podatke koji su prikupljeni sa drugih online ili offline izvora podataka ili pomoću istraživačkih alata, uključujući i Nielsen-ov pregled podataka (osim pojedinačno prepoznatljivih podataka). Drugi izvori podataka mogu da obuhvate društvene medije ili e-commerce internet stranice. Ti dodatni izvori nam omogućavaju da izvodimo veća istraživanja i analize u vezi sa demografskim podacima korisnika, njihovim preferencijama i upotrebi interneta.
Našim uvidima, izvještajima i analizama obuhvatamo samo neprepoznatljive ili spojene podatke.
Kako bismo pomogli sebi u oglašavanju, pored podataka koje nam vi dajete prilikom registracije, možemo također da dobijemo podatke i od provjerenih trećih lica koji nam pomažu da bolje shvatimo vaša interesovanja. Ovi „profilisani“ podaci se dobijaju iz raznih izvora, uključujući i javno dostupne podatke (poput izbornog spiska) ili iz izvora poput anketa i glasanja, gdje ste dali saglasnost za dijeljenje vaših podataka. Vi možete da se odlučite da ne dijelite takve podatke sa nama sa ovih izvora tako što ćete se ulogovati u vaš nalog i promijeniti podešavanja u dijelu o privatnosti.
Nakon što se registrujete, i ako to dozvolite, možemo da vam šaljemo elektronsku poštu za koju mislimo da će vam biti interesantna. Newsletter-i također mogu da budu personalizovani na osnovu onoga što čitate na internet stranici. U svakom trenutku možete da otkažete dobijanje tih elektronskih poruka, kao i da se odjavite sa liste za newsletter.

6. Izbori

Kompanija Universal media doo. Sarajevo vjeruje da treba da imate mogućnost izbora kada je u pitanju učestvovanje u našim istraživanjima i uvidima. Ako trenutno niste obuhvaćeni aktivnostima kompanije Universal media doo. Sarajevo i ne želite da učestvujete u istraživanju, uvijek imate mogućnost da se odjavite i odustanete.

7. Upotreba podataka o djeci

Mi svjesno ne prikupljamo niti skladištimo bilo kakve lične podatke o djeci mlađoj od 16 godina, niti nudimo bilo kakve proizvode i usluge direktno djeci mlađoj od 13 godina.

8. Ažuriranje ličnih podataka

U svakom trenutku možete da ažurirate svoje lične podatke, i promijenite marketing preferencije kontaktiranjem Božidara Belića, našeg službenika za zaštitu podataka koji je odgovoran za zaštitu podataka o ličnosti, na sljedeću adresu bozidar.belic@ifmccann.com.

9. Sa kim dijelimo podatke

Nećemo dijeliti vaše lične podatke sa drugima u marketinške svrhe, osim ako imamo vašu dozvolu da to uradimo. Ako nam to dozvolite, dijelićemo vaše podatke samo sa drugim organizacijama koje smo pažljivo odabrali.
Ako posjetite događaj koji je organizovao naš partner za organizaciju događaja, podaci će možda biti podijeljeni radi administracije događaja.
Na našim internet stranicama možemo pružati i usluge drugih organizacija, iako možda ne upravljamo tim stranicama. Mi obrađujemo sve podatke koje prikupljamo kada vi pristupite uslugama koje je obezbjedila druga organizacija pod svojim pravilima o privatnosti. Podaci koje ta druga organizacija prikuplja spadaju pod jurisdikciju njihovih pravila o privatnosti.
Možemo da pristupimo i objavimo lične podatke kako bismo ispunili relevantne zakone ili zahtjeve od države, radi adekvatnog upravljanja našim sistemom, ali i radi sopstvene zaštite i zaštite naših korisnika.
Svaka druga organizacija koja pristupi vašim podacima u toku pružanja usluge u naše ime biće vođena strogim ugovornim ograničenjima kako bismo osigurali da štite vaše podatke, ali i da se pridržavaju pravila i zakona o zaštiti podataka. Mi također možemo nezavisno da pratimo te pružaoce usluga kako bismo osigurali da ispunjavaju naše standarde. Možemo da koristimo pružaoce usluga koji nam pomažu da upravljamo tim internet stranicama (ili uslugama koje su dostupne na tim internet stranicama), od kojih neki ne moraju da budu iz EEA regiona.
Imajte u vidu da prilikom posjete našim internet stranicama/aplikacijama, posjetioci mogu da prate linkove koji vode ka drugim internet stranicama koji su van našeg uticaja. I Universal media doo. Sarajevo nije odgovorna za sadržaj i pravila o privatnosti na tim drugim internet stranicama.

10.  Upotreba „Kolačića“ (Cookies)

Koristimo „Kolačiće“ (Cookies) u razne svrhe:

Kako biste više saznali o „kolačićima“ i kako upravljati njima, uključujući i to kako možete da ih isključite, posjetite dio o „Kolačićima“ na našoj stranici.
Korištenjem ove internet stranice dajete vašu saglasnot za upotrebu „kolačića“, kao što je prethodno navedeno.

11. Google Analytics/Google Tag Manager

Na našim internet stranicama koristimo Google Analytics/GTM radi anonimnog izvještavanja o upotrebi stranice, kao i za oglašavanje na njoj.

Google Analytics je analitička usluga koju pruža kompanija Google Inc. (“Google”). Google koristi Podatke koji se prikupljaju kako bi pratili i ispitivali upotrebu stranice/aplikacije, pripremili izvještaje o aktivnostima na stranici i dijelili te izveštaje sa drugim Google uslugama.
Google može da iskoristi podatke koje je prikupio radi davanja konteksta i personalizovanja reklama sopstvene advertajzing mreže.
Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

Google Tag Manager  je analitička usluga koju pruža Google Inc.
Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti

12. O našem advertajzingu

Prilikom surfovanja naših internet stranica neki od „kolačića“ koje stavljamo u vaš kompjuter će biti advertajzing „kolačići“, kako bismo vidjeli kakve vrste internet stranica vas interesuju. Nakon toga možemo da plasiramo reklame na vašem internet pretraživaču koje se zasnivaju na vašim interesovanjima. Na primjer, ako dosta čitate o hrani i piću, prikazaćemo vam reklame o hrani i piću.
Važno je da zapamtite da ni jedna od tehnika koje koristimo neće prikupljati podatke poput vašeg imena, elektronske adrese, poštanske adrese i broja telefona.
Također možemo da dijelimo anonimne podatke o ponašanju sa našim advertajzing partnerima, uključujući i komercijalne organizacije koje finansiraju sadržaj označen sa „Podržan od strane“, „Plaćen sadržaj/Plaćeno od strane“ ili „Reklamni sadržaj/Od strane naših oglašivača“.  To znači da kada odete na druge internet stranice biće vam prikazane reklame zasnovane na vašem ponašanju na našim internet stranicama. Možemo također i da vam prikažemo reklame na našoj internet stranici na osnovu vašeg ponašanja na tim drugim internet stranicama.
Bihevioralno targetiranje je još jedna forma koja nama i nekim od naših advertajzing partnera omogućava da vam prikažemo reklame koje se zasnivaju na vašim šablonima ponašanja i interakcijama sa internet stranicama koje nisu naše. Na primjer, ako ste posjetili internet stranicu za online prodaju odjeće, počećete da viđate reklame od tog šoping sajta koje prikazuju posebne ponude ili proizvode koje ste gledali. To omogućava kompanijama da vam se oglašavaju ako ste napustili njihovu internet stranicu bez kupovine.
Ako želite da odustanete od primanja online bihevioralnog advertajzinga, to ne znači da više nećete primati reklame kada koristite naše internet stranice. To samo znači da reklame koje budete videli neće biti prilagođene vama.
Oglašavanje na mobilnim uređajima može zahtijevati prikupljanje i dijeljenje jedinstvenih ID uređaja sa kompanijama koje kupuju reklamni prostor na mobilnim aplikacijama.
Advertajzing remarketing i bihevioralno targetiranje koje mi koristimu su:

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Facebook, Inc. koja povezuje aktivnost ove Aplikacije sa Facebook advertajzing mrežom.
Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Facebook, Inc. koja povezuje aktivnosti ove Aplikacije sa Facebook advertajzing mrežom.
Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

Remarketing through Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)
Google Analytics za Display Advertising je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Google Inc. koja povezuje praćenje koje vrši Google Analytics i njeni „Kolačići“ sa Adwords advertajzing mrežom i „Doubleclick Kolačići“.
Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.
Mjesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

13. Drugi advertajzing

Naše internet stranice sadrže linkove ka drugim internet stranicama od kojih možda imamo prihode. Advertajzeri i saradnici nikada ne utiču na naše tekstove, niti ih ikada pišemo sa ciljem promovisanja proizvoda, osim kada su jasno označeni sa „Sponzorisano od strane“, „Plaćen sadržaj/Plaćeno od strane“ ili „Reklamni sadržaj/Od naših oglašivača“ kako bismo predstavili sponzorisan sadržaj, reklamne karakteristike i odlike finansirane od strane fondacije.

14. Pravne informacije i kako možete da stupite u kontakt sa nama

Po Opštim pravilima zaštite podataka (General Data Protection Regulation (EU 2016/697)) u obavezi smo da preciziramo „Službenika za zaštitu podataka o ličnosti“ Universal Media doo Sarajevo, kao i usluge koje pružamo na našim internet stranicama. U našem sistemu to je Božidar Belić, bozidar.belic@ifmccann.com.
Ako želite da dobijete pristup ličnim podacima koje imamo o vama ili njihovu kopiju, ili da zahtjevate izmjenu, ili ako imate bilo kakva druga pitanja o tome kako koristimo vaše podatke, ili ako želite da uložite žalbu, molimo vas da kontaktirate Službenika za zaštitu podataka o ličnosti putem adrese koja je gore navedena.
Sve žalbe će rješavati Službenik za zaštitu podataka o ličnosti, i to u roku od najviše 30 dana.

15. Promjene pravila o privatnosti

Ako odlučimo da promijenimo naša pravila o privatnosti, oglasićemo promjene ovdje. Onda kada su izmjene značajne, poslaćemo nove detalje svim našim registrovanim korisnicima elektronskom poštom. Tamo gde je to određeno zakonom, tražićemo vaš pristanak za pravljenje izmjena.